Sökträning mot prov

Förkunskapskrav

• Gått grundkurs och fortsättningskurs i personsök eller ha motsvarande kunskaper.
• Föraren ska ha som mål att göra SHK:s prov i personsök.

Mål för kursen

• Att utveckla träningen med den egna hunden.
• Att hjälpa de andra ekipagen i gruppen, både som stighållare och figurant samt med träningsupplägg och problemlösning.

Övergripande genomförande

I denna kurs ska deltagarna arbeta aktivt med varandras hundar.

Deltagarna ska tillsammans med kursledaren träna på att:
• Lägga upp en ruta i varierande terräng och valla den.
• Komma på olika typer av legor.
• Planera träning med lämplig progression, både för den egna och de andras hundar.
• Lösa problem gemensamt.

Vi håller till ute i skog runt Uppsala och tränar praktiskt samt har teori och problemlösning både där och i viss mån via internet.

Ingen kurs inplanerad.