Valpkurs

Ålder

Hunden bör vara 3-6 månader gammal.

Mål

 • Att skapa en god social plattform för hund och dess ägare.
 • Att skapa förutsättningar för god omvårdnad och behandling av hunden, samt öka förståelsen för hundsport.
 • Att hunden skall fungera lugnt och tryggt i olika situationer, samtidigt som föraren skall ha kontakt med och kontroll över sin hund.
 • Att ägaren har ökat sin kunskap om hundar.
 • Att försöka få hela familjen delaktig i kursen.

Metod

Huvudvikten på kursen läggs vid att ägarna får lära sig om hur hundar fungerar och hur viktig kontakten är mellan hund/förare.

Instruktörens uppgift är att lära ägaren hur den ska samspela med sin hund. Det görs genom att prata en hel del "hund" och att visa praktiskt hur man kan träna in olika saker.

Ägaren får prova med sin egen hund hur de ska träna hemma.

Den praktiska handledningen sker i största möjliga mån individuellt, då förutsättningarna är olika för varje ekipage.

Teorin sker mestadels inomhus och i grupp.

Innehåll

I kursen ingår bl.a.

 • Koppelträning
 • Inkallning
 • Kontaktövningar
 • Avslappningsövningar
 • Aktivering i olika former
 • Teori

Nästa kursstart

Ingen kurs inplanerad.