Tävlingar

Lydnadstävlingar anordnas av SHK:s tävlingskommitté CTK (central tävlingskommittén) i samarbete med lokal- och/eller specialavdelningar.

Kursfinaler, träningstävlingar och övriga tävlingar inom lokalavdelningarna arrangeras icke av CTK.

Klassindelning

 • Rookie
 • Lydnadsklass I
 • Lydnadsklass II
 • Lydnadsklass III
 • Veteranklass
 • Agility
 • Spår
 • Sök
 • Landskampsklass

Villkor för deltagande

 • Medlemskap i SHK är ej obligatoriskt.
 • Kryptochida eller kastrerade samt blandras hundar får deltaga.

I prov och tävlingsverksamhet får ej deltaga

 • Hund som inte inom föreskriven tid vaccinerats enligt gällande bestämmelser. För SHK gäller: Vaccinering mot valpsjuka och smittsam leversjukdom HCC vartannat år och mot parvovirus varje år.
 • Tik som löper, såvida ej speciella arrangemang kan vidtagas så att denna tävlar sist av alla och att ekipaget anländer så sent som möjligt till prov/tävling.
 • Hund behäftad med skada eller sjukdom, farlig för egen eller andras hälsa.
 • Tik som inom 30 dagar beräknas valpa eller som valpat för mindre än 75 dagar sedan.
 • Hund får vid ett och samma tävlingstillfälle endast deltaga i en klass, detta gäller dock ej vid agilitytävlingar.
 • Förare och / eller ägare till tävlande får ej tjänstgöra som funktionär inom den klass i tävlingen vari hunden deltager.

Regler

Finns att läsa på svenskahundklubben.se