Sök fortsättning

Förkunskapskrav

 • Gått en grundkurs i personsök eller ha motsvarande kunskaper.
 • Föraren ska förstå vad personsök innebär.
 • Hunden ska ha grundlydnad motsvarande vardagslydnadskurs.
 • Hunden ska ha fungerande inkallning, då vi arbetar med lös hund i skogen.

Mål för kursen

 • Att utveckla träningen med sin egen hund.
 • Att lära sig rollen som stighållare och utveckla rollen som figurant.
 • Att kunna läsa hunden i dess arbete i skogen.
 • Att kunna läsa terrängen och vinden.
 • Att lära sin hund att springa rakt i den riktning man visar.
 • Att få kunskap om hur man lär in rullemarkering.
 • Att lägga upp en träningsplan för sin hund, och även hjälpa varandra.
 • Att tillsammans i sökgruppen lösa problem som uppstår.

Övergripande genomförande

I denna kurs ska deltagarna arbeta aktivt med varandras hundar.

Deltagarna ska tillsammans med kursledaren träna på att:

 • Lägga upp en ruta i varierande terräng och valla den.
 • Komma på olika typer av legor.
 • Lägga upp startordning, fördela roller (figuranter och stighållare), dela upp tiden rättvist mellan de olika ekipagen och att alternera startordning.
 • Vara figurant respektive stighållare.
 • Planera träning med lämplig progression, både för egen och andras hundar.
 • Lösa problem gemensamt.
Vi håller till ute i skog runt Uppsala och visar praktiskt, tränar och har gemensam problemlösning vid fikapauserna.

Referenslitteratur:

1. Anita Leander Mellin ”Sök & Räddningshunden”
2. Inki Sjösten ”Sökhunden”

Nästa kursstart

söndag 19 maj 2024
Sök Fortsättning
Fortsättningskursen består av ca 16 timmar fördelat på 3 tillfällen till en kostnad av 2000 kr.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Carina Björsell, Marie Wallgren och Erika Bodin
Kursdagar: Söndag 19/5 12.00 -18.00, Söndag 26/5 12.00 -18.00 och Söndag 2/6 12.00 -16.00