Stabilitet i vardagen

Lär din hund att vara stabil i en massa olika situationer.
Ha roligt samtidigt som ni ökar på ert samarbete.
Att ha en god relation mellan dig och din hund är otroligt viktigt och givande för er samarbetsförmåga.
Huvudvikten på kursen kommer att läggas på att utveckla kontakten och samarbetet mellan förare och hund i olika miljöer.
Individanpassade träningsformer och svårighetsgraderna ökas successivt under kursens gång.
Stor vikt läggs även på koncentrationsförmåga, där vi tränar på att hundarna ska klara att fullfölja uppgifter trots störning.

Kursen innehåller bland annat:

  • Kontaktövningar
  • Passivitet
  • Inkallningsövningar
  • Stadga
  • Koncentration
  • Koppelträning/följsamhet
  • Aktivering

Nästa kursstart

Ingen kurs inplanerad.