Om oss

Svenska hundklubben (SHK) har som målsättning att öka förståelsen för hundsporten och hundägandet samt att ta tillvara hundens, hundägarens och uppfödarnas intressen genom att placera hunden i centrum. Ett medlemsskap ger möjlighet att i positiv anda delta i klubbens kurs- och träningsverksamhet.

I Uppsala bedriver vi företrädesvis kurs- och träningsverksamhet. Träningsplanen ger gott utrymme för gruppverksamhet. I anslutning till träningsplanerna finns kurslokaler och cafeteria samt goda parkeringsmöjligheter. Vårt kursutbud läggs ut kontinuerligt och vi har kurser i valp, bästa starten, stabilitet i vardagen,  tävlingslydnadskurser, personsök, personspår, nosarbete samt lydnadsglädje.

Träningsplanen är alltid öppen för våra medlemmar när kurser inte bedrivs.

Vi anordnar lokala träningstävlingar och öppna träningar.

Postgiro

Postgiro för SHK Uppsala: 81 45 60-9, används för alla kursanmälningar.

Organisationsnummer

SHK Uppsala har organisationsnummer 802512-3137.

Hur blir jag medlem i SHK?

Använd onlineformulär på svenskahundklubben.se.
Ange 'Uppsala' som lokalavdelning för att även bli medlem i lokalavdelningen.

Medlemsregistrator och övriga centrala funktioner kan kontaktas via svenskahundklubben.se.