Lydnadsklass III

Förkunskaper

Lydnadsklass II eller motsvarande grundkunskaper.

Mål

 • Fortsättning på målen som angivits i lydnadsklass II.
 • Utöka antal dressyrmoment.
 • Öka noggrannheten och precisionen i dressyrmoment.
 • Öka intresset för lydnadstävling.

Moment Lydnadsklass III

 • Fritt följ
 • Läggande & ställande under språngmarsch
 • Inkallning med ställande & läggande
 • Vittringsapportering
 • Fjärrdirigering
 • Framåtsändande till rutan med nedlägg. & inkallning
 • Hoppapportering metallapport
 • Budsändning
 • Plats i grupp utom synhåll

Slutprov

Kurserna avslutas med ett slutprov i lydnadsklass III. Ekipagen går ett och ett och bedöms av två domare.

Godkänt resultat i klass III 216p.

Nästa kursstart

tisdag 25 augusti 2020
Lydnadsklass III
Kursen omfattar 8 tillfällen x 1½ timme till en kostnad av 950 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Tommy Östlund, Pernilla Pettersson, Solveig Rosén
Kursdagar: Tisdagar kl 19