Lydnadsklass I

Förkunskaper

Rookiekurs eller motsvarande grundkunskaper.

Mål

 • Fortsättning på målen som angivits i Rookie.
 • Utöka antal dressyrmoment.
 • Öka noggrannheten och precisionen i dressyrmoment.
 • Öka intresset för lydnadstävling.

Moment

 • Linförighet
 • Läggande under marsch
 • Inkallning
 • Apportering (Trä)
 • Plats på avstånd
 • Ställande under marsch
 • Återhopp över hinder
 • Platsläggning med störning

Slutprov

Kursen avslutas med ett slutprov i lydnadsklass I. Ekipagen går ett och ett och bedöms av två domare.

Godkänt resultat i klass I 126p.

Nästa kursstart

Ingen kurs inplanerad.