Om oss

Svenska hundklubben (SHK) har som målsättning att öka förståelsen för hundsporten och hundägandet samt att ta tillvara hundens, hundägarens och uppfödarnas intressen genom att placera hunden i centrum. Ett medlemsskap ger möjlighet att i positiv anda delta i klubbens kurs- och träningsverksamhet.

I Uppsala bedriver vi företrädesvis kurs- och träningsverksamhet. Träningsplanen ger gott utrymme för gruppverksamhet. Dessutom har vi en separat inhägnad agilitybana. I anslutning till träningsplanerna finns kurslokaler och cafeteria samt goda parkeringsmöjligheter. Vårt kursutbud är valp-, grund-(förberedande för lydnadsklass), rookie, lydnadsklass I-III, spår-, samt sökkurser.

Vår träningsverksamhet förläggs framförallt under Mars-Maj samt September-November, men kan även utövas andra tider på året. Träningsplanen är dock alltid öppen för våra medlemmar.

Vi anordnar lokala träningstävlingar och kursfinaler. Ett par gånger per år anordnas riksövergripande certifikat- eller icke certifikat berättigade tävlingar i Moralund.

Som medlem får du bland annat vår medlemstidning VÅRA HUNDAR som utkommer 4 gånger per år.

Postgiro

Postgiro för SHK Uppsala: 81 45 60-9, används för alla kursanmälningar.

Organisationsnummer

SHK Uppsala har organisationsnummer 802512-3137.

Hur blir jag medlem i SHK?

Använd onlineformulär på svenskahundklubben.se.
Ange 'Uppsala' som lokalavdelning för att även bli medlem i lokalavdelningen.

Medlemsregistrator och övriga centrala funktioner kan kontaktas via svenskahundklubben.se.