Sök fortsättning

Förkunskapskrav

 • Gått en grundkurs i personsök eller ha motsvarande kunskaper.
 • Att förstå vad personsök innebär och hur man utbildar hundar i det.
 • Att kunna tillräckligt för att självständigt kunna lägga upp träningen för sin egen hund.
 • Att kunna vara figurant och stighållare.
 • Grundlydnad motsvarande vardagslydnadskurs.
 • Inkallning, då vi arbetar med lös hund i skogen.
 • Föremålsintresse, dvs. hunden ska vara intresserad av att hämta och bära saker.

Mål för kursen

 • Att utveckla träningen med sin egen hund.
 • Att utveckla rollerna som figurant och stighållare.
 • Att tillsammans i sökgruppen planera träning av varandras hundar.
 • Att tillsammans i sökgruppen lösa problem som uppstår.

Övergripande genomförande

I denna kurs ska deltagarna arbeta aktivt med varandras hundar.

 • De ska träna på att lägga upp en ruta i varierande terräng och valla den.
 • De ska träna på att komma på olika typer av legor.
 • De ska träna på att lägga upp startordning och fördela roller (figuranter och stighållare).
 • De ska träna på att dela upp tiden rättvist mellan de olika ekipagen och att alternera startordning.
 • De ska träna på att planera träning för både egen och andras hundar.
 • De ska träna på gemensam problemlösning.

Tid för gemensam fika med teori/problemlösning vid varje tillfälle.

Referenslitteratur

 1. Anita Leander Mellin ”Sök & Räddningshunden”
 2. Inki Sjösten ”Sökhunden”

Nästa kursstart

Ingen kurs inplanerad.