Personspår

Ålder

Alla hundar från 6 månaders ålder är välkomna. Hunden ska ha föremålsintresse.

Du bör ha grundlydnad på din hund.

Mål

Ägarna får lära sig hur de ska utbilda sina hundar i personspår, då hunden följer en människas spår på olika marktyper.

Spårläggaren lägger ut ett antal föremål som hunden ska markera och/eller plocka upp.

Hundägaren ska lära sig läsa sin hund och bedöma när det är lämpligt att gå vidare i svårighetsgraderna.

Innehåll

  • Skillnad sök/föremålssök/personspår/viltspår
  • Markbunden/luftburen vittring
  • Hundens luktsinne
  • Hur olika vindförhållanden påverkar hundens spårarbete
  • Olika liggtider för spår
  • Utrustning
  • Hur man börjar träna personspår

Vi håller till i skogsområden runt Uppsala och visar praktiskt, tränar och har gemensam problemlösning.

Nästa kurstart

söndag 07 maj 2023
Personspår
Kursen omfattar 4 kurstillfällen (2 timmar per tillfälle)
Kostnad 900 kronor. Eventuell provavgift ingår ej i kursavgiften.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Agneta Joelsson, Bodil Bladlund
Kursdagar: Söndagar kl 10.00 (7/5, 14/5, 21/5, 4/6)