Ordförande

Ing-Marie Skogehall, imsan.skogehall@gmail.com

Webmaster

Thomas Lange, thomas@corelatus.se

Kurssamordnare

Anita Lundquist, kurs.shkuppsala@gmail.com

Postgiro för kursanmälan: 81 45 60-9

Facebook

Facebookgruppen för SHK Uppsala

Hyra av plan

Medlemmar tränar gratis på planen. Icke medlemmar kan hyra planen för 100kr/timme eller 800kr/dag. Kontakta Ordförande eller sekreterare för mer info.