Styrelsen 2023

 • Ordförande Agneta Joelsson
 • Vice ordförande Bodil Bladlund
 • Kassör Ing-Marie Skogehall
 • Ledamot Åsa Zätterqvist
 • Ledamot Helen Gustavsson
 • Ledamot Eva Såsser
 • Suppleant Anita Lundquist
 • Suppleant Emelie Olsson
 • Revisor Zaima Erlandsson
 • Revisorsuppleant Anna-Karin Byström
 • Valberedning Moa Johansson Berg
Mötesprotokoll finns på svenskahundklubben.se
Äldre protokoll finns här.