Events
torsdag 23 maj 2024

Bästa starten del 2
Bästa starten del 2 omfattar 6 träningstillfällen x 2 timmar till en kostnad av 1500 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Christine Lindblom, Emelie Olsson, Ing-Marie Skogehall och Åsa Zätterqvist
Kursdagar: Onsdagar kl 18.30
Referens: best_start-2-VT24
Status: Already booked
Startar: onsdag 10 april 2024
Plats: Moralund
Max. Particip.: 8
Bookings: 10
Bokningsbara: 0