Viltspår

Viltspår är en av de mest naturliga och effektiva aktiviteter man kan sysselsätta sin hund med. Det är en aktivitet som stimulerar hundens hjärna maximalt. Man tränar viltspår antingen för nöjes skull, för att tävla eller för att träna hunden till eftersökshund, då man spårar upp skadat vilt.

Alla hundar kan lära sig spåra oavsett ras, storlek eller ålder!

I kursen lärs grunderna i spårträning ut, du får även lära dig hur man snitslar och lägger blodspår.

Ålder

Alla hundar från 6 månaders ålder är välkomna.

Innehåll

  • Skillnad sök/föremålssök/personspår/viltspår
  • Markbunden/luftburen vittring
  • Hundens luktsinne
  • Hur olika väderförhållande och vegetationer påverkar hundens spårarbete
  • Olika liggtider för spår
  • Utrustning
  • Hur man börjar träna viltspår

Vi håller till i skogsområden runt Uppsala och visar praktiskt, tränar och har gemensam problemlösning.

Mål

Ägarna får lära sig hur de ska utbilda sina hundar i viltspår. Hundägaren ska lära sig läsa sin hund.

Nästa kurstart

Viltspår
Viltspårkurs för dig som är nybörjare, men även för dig som vet något om viltspår och personspår. Kursen omfattar 5 tillfällen med 3-4 timmar per gång till en kostnad av 1200 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Solveig Rosén
Kursdagar: Ej klart. Kursen startar under våren