Vardagslydnad

Ålder

Hunden bör vara minst 6 månader gammal.

Mål

Föraren ska ha redskap för att bland annat kunna:

 • lära hunden att komma på inkallning
 • hantera hundmöten
 • lära hunden att gå i koppel utan att dra

Föraren ska veta hur man:

 • lär hunden att fokusera trots störningar i miljön
 • självständigt tränar sin hund i vardagsmiljön

Att öka förarens kunskap och förståelse för sin egen och andras hundar.

Innehåll

Huvudvikten på kursen läggs vid att utveckla kontakten och samarbetet mellan förare och hund. Vi använder oss av individanpassade träningsformer och ökar svårighetsgraden successivt under kursens gång. Stor vikt läggs även vid koncentrationsförmåga, där vi tränar på att hundarna ska klara av att fullfölja uppgifter trots störning.

Kursen innehåller även en hel del teori som kommer att leda till lärorika diskussioner i gruppen.

I kursen ingår bland annat:

 • Kontaktövningar
 • Passivitet/motverka stress
 • Inkallningsövningar
 • Stadga/koncentrationsförmåga
 • Koppelträning/följsamhet
 • Aktivering i olika former
 • Teori

Nästa kursstart

Ingen kurs inplanerad.