Rallylydnad

Rallylydnad är den perfekta aktiviteten för den vanliga familjehunden och den tävlingssugna. Rallylydnad bygger på samarbete med hunden och glädje.

Rallylydnad passar även den äldre hunden då den trots namnet inte handlar om fart.

Rallylydnad bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment där varje moment beskrivs i bild och text.

Förkunskaper nybörjarkurs

Grundlydnad, ligg och sitt.

Mål nybörjarkurs

Målet med kursen är att få kunskap om alla skyltarna i nybörjarklass, samt stimulera till ökad kontakt och samarbete mellan förare och hund.

Förkunskaper fortsättningskurs

Kursen riktas till dig som kan skyltarna i nybörjarklass och som vill arbeta vidare och lära dig mer om fortsättningsklassen i rallylydnad.

Mål fortsättningskurs

Under kursen fortsätter vi jobba med skyltarna i fortsättningsklassen och nybörjarklassen. Vi jobbar dels med längre kombinationer av skyltar men fördjupar oss även i detaljer. Dessutom tränar vi vidare med följsamhets- och kontaktövningar, bland annat genom att lägga på olika typer av störningar.

Nästa kursstart

Ingen kurs inplanerad.