Events
fredag 23 augusti 2019

Sök intensiv nybörjarkurs
Sök intensiv nybörjarkurs består av ca 7.5 timmar fördelat på tre tillfällen till en kostnad av 500 kr.
Förkunskaper: Gått prova-på-kurs eller ha motsvarande kunskaper.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Marie Svenberg och Carina Björsell
Kursdagar: 15 Aug 18.30-20.00 (Moralund), 18 Aug 13.00-16.00 (Skogen), 1 Sep 13.00-16.00 (Skogen)
Kursen är fullbokad
Referens: sok-intny-s19
Status: Already booked
Startar: torsdag 15 augusti 2019
Plats: I skogen runt Uppsala, mer info när du anmält dig.
Max. Particip.: 5
Bookings: 5
Bokningsbara: 0

Rookie
Rookie omfattar 7 träningstillfällen (+ slutprov) x 1½timme till en kostnad av 950 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Helen Gustavsson och Anita Lundquist
Kursdagar: Tisdagar kl 18.30
Kursen är fullbokad
Referens: Rookie-HT19
Status: Already booked
Startar: tisdag 20 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 8
Bookings: 10
Bokningsbara: 0

Lydnadsklass I
Kursen omfattar 7 träningstillfällen (+ slutprov) x 1½ timme till en kostnad av 950 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Helen Gustavsson och Anita Lundquist
Kursdagar: Tisdagar 18.30
Referens: Lyd1-HT19
Status: Already booked
Startar: tisdag 20 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 12
Bookings: 3
Bokningsbara: 9

Lydnadsklass II
Kursen omfattar 7 träningstillfällen (+ slutprov) x 1½ timme till en kostnad av 950 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Helen Gustavsson och Anita Lundquist
Kursdagar: Tisdagar 18.30
Referens: Lyd2-HT19
Status: Plats kvar
Startar: tisdag 20 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 12
Bookings: 0
Bokningsbara: 12

Lydnadsklass III
Kursen omfattar 7 träningstillfällen (+ slutprov) x 1½ timme till en kostnad av 950 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Helen Gustavsson och Anita Lundquist
Kursdagar: Tisdagar 18.30
Referens: Lyd3-HT19
Status: Already booked
Startar: tisdag 20 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 12
Bookings: 2
Bokningsbara: 10

Vardagslydnad
Vardagslydnad omfattar 6 träningstillfällen x 1.5 timmar till en kostnad av 800 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Åsa Zätterqvist
Kursdagar: Onsdagar 18.30
Kursen är fullbokad
Referens: vardag-HT19
Status: Already booked
Startar: onsdag 21 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 6
Bookings: 10
Bokningsbara: 0

Valpkurs
Valpkurs omfattar 6 träningstillfällen x 1.5 timmar till en kostnad av 800 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Ing-Marie Skogehall
Kursdagar: Onsdagar kl 18.30
Kursen är fullbokad
Referens: valp-HT19
Status: Already booked
Startar: onsdag 21 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 6
Bookings: 10
Bokningsbara: 0

Trickträning nybörjare
Trickträning för nybörjare består av 6 träningstillfällen x 1.5 timmar till en kostnad av 800 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Ledare: Ing-Marie Skogehall
Kursdagar: Söndagar 16.00
Referens: Trick-ny-HT19
Status: Already booked
Startar: söndag 25 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 6
Bookings: 8
Bokningsbara: 0

Trickträning fortsättning
Trickträning-fortsättningskurs består av 6 träningstillfällen x 1.5 timmar till en kostnad av 800 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Ledare: Ing-Marie Skogehall
Kursdagar: Söndagar 18.00
Referens: Trick-fort-HT19
Status: Already booked
Startar: söndag 25 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 6
Bookings: 1
Bokningsbara: 5

Nose Work fortsättning
Fortsättningskursen omfattar 5 tillfällen x 2 timmar till en kostnad av 800 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Kim Högberg och Anita Lundquist
Kursdagar: Måndagar 19.00
Kursen är fullbokad
Referens: Nosework-fort-HT19
Status: Already booked
Startar: måndag 26 augusti 2019
Plats: Moralund
Max. Particip.: 8
Bookings: 8
Bokningsbara: 0