Events
tisdag 26 september 2023

Bästa starten
Bästa Starten omfattar 6 träningstillfällen x 2 timmar till en kostnad av 1000 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Christine Lindblom, Emelie Olsson, Ing-Marie Skogehall och Åsa Zätterqvist
Kursdagar: Onsdagar kl 18.30
Referens: best-HT23
Status: Already booked
Startar: onsdag 20 september 2023
Plats: Moralund
Max. Particip.: 4
Bookings: 9
Bokningsbara: 0