Events
söndag 11 april 2021

Vardagslydnad
Vardagslydnad omfattar 6 träningstillfällen x 1.5 timmar till en kostnad av 800 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Åsa Zätterqvist och Ing-Marie Skogehall
Kursdagar: Måndagar kl 18.30
Kursen är fullbokad
Referens: Vardag-VT21
Status: Already booked
Startar: måndag 22 mars 2021
Plats: Moralund
Max. Particip.: 8
Bookings: 13
Bokningsbara: 0

Lydnadsklass I
Kursen omfattar 8 tillfällen x 1.5 timme till en kostnad av 950 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Anita Lundquist och aspirant Pernilla Pettersson
Kursdagar: Tisdagar kl 18.30
Kursen är fullbokad
Referens: Lyd1-VT21
Status: Already booked
Startar: tisdag 23 mars 2021
Plats: Moralund
Max. Particip.: 8
Bookings: 8
Bokningsbara: 0

Rookie
Rookie omfattar 8 tillfällen x 1.5 timme till en kostnad av 950 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Helen Gustavsson och Åsa Zätterqvist
Kursdagar: Tisdagar kl 18.30
Kursen är fullbokad
Referens: Rookie-VT21
Status: Already booked
Startar: tisdag 23 mars 2021
Plats: Moralund
Max. Particip.: 8
Bookings: 10
Bokningsbara: 0

Valpkurs
Valpkurs omfattar 6 träningstillfällen x 1.5 timmar till en kostnad av 800 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Christine Lindblom
Kursdagar: Onsdagar kl 18.30
Kursen är fullbokad
Referens: valp-VT21
Status: Already booked
Startar: onsdag 14 april 2021
Plats: Moralund
Max. Particip.: 6
Bookings: 12
Bokningsbara: 0

Trickträning
Trickträning körs 2 dagar mellan 10-15 med lunchpaus till en kostnad av 950 kronor.
Kursdatum bestäms när tillräckligt många intresseanmälningar har kommit in.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Ing-Marie Skogehall
Kursdagar: Ej klart
Referens: trick-VT21
Status: Already booked
Plats: Moralund
Max. Particip.: 6
Bookings: 8
Bokningsbara: 0

Sök
Kursen består av ca 16 timmar fördelat på 5 tillfällen till en kostnad av 950 kr. Max en person per hund pga Covid-19.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktörer: Carina Björsell och Therese Strandell
Kursdagar: 21/4 onsdag 18-20 teori utan hundar i Moralund, 24/4 lördag 11-14 skogen, 6/5 torsdag 17.30 - 20.30 skogen, 22/5 lördag 10-14 skogen, 30/5 söndag 11-15 skogen
Referens: sok-VT21
Status: Already booked
Startar: onsdag 21 april 2021
Plats: Moralund och skogar runt Uppsala/Knivsta
Max. Particip.: 6
Bookings: 6
Bokningsbara: 0

Viltspår
Viltspårkurs för dig som är nybörjare, men även för dig som vet något om viltspår och personspår. Kursen omfattar 5 tillfällen med 3-4 timmar per gång till en kostnad av 1200 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Solveig Rosén
Kursdagar: 2/5 kl. 9.00 - ca 13.00, 6/5 kl.18.30 - ca 21.30, 15/5 kl. 9.00 - ca 13.00, 20/5 kl. 18.30 - ca 21.30, 30/5 kl. 9.00 - ca 15.00
Referens: Vilt-VT21
Status: Already booked
Plats: Skogsområden runt Uppsala
Max. Particip.: 8
Bookings: 9
Bokningsbara: 0