Events
söndag 11 april 2021

Viltspår
Viltspårkurs för dig som är nybörjare, men även för dig som vet något om viltspår och personspår. Kursen omfattar 5 tillfällen med 3-4 timmar per gång till en kostnad av 1200 kronor.
Medlemskap i SHK krävs.
Instruktör: Solveig Rosén
Kursdagar: 2/5 kl. 9.00 - ca 13.00, 6/5 kl.18.30 - ca 21.30, 15/5 kl. 9.00 - ca 13.00, 20/5 kl. 18.30 - ca 21.30, 30/5 kl. 9.00 - ca 15.00
Referens: Vilt-VT21
Status: Already booked
Plats: Skogsområden runt Uppsala
Max. Particip.: 8
Bookings: 9
Bokningsbara: 0